figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f
 • figma Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f