Nendoroid Megumi Kato: Heroine Outfit Ver.
  • Nendoroid Megumi Kato: Heroine Outfit Ver.
  • Nendoroid Megumi Kato: Heroine Outfit Ver.
  • Nendoroid Megumi Kato: Heroine Outfit Ver.
  • Nendoroid Megumi Kato: Heroine Outfit Ver.
  • Nendoroid Megumi Kato: Heroine Outfit Ver.
  • Nendoroid Megumi Kato: Heroine Outfit Ver.