Nendoroid Doll Outfit Set: Kimono - Girl (Green)
  • Nendoroid Doll Outfit Set: Kimono - Girl (Green)
  • Nendoroid Doll Outfit Set: Kimono - Girl (Green)
  • Nendoroid Doll Outfit Set: Kimono - Girl (Green)
  • Nendoroid Doll Outfit Set: Kimono - Girl (Green)
  • Nendoroid Doll Outfit Set: Kimono - Girl (Green)