Nendoroid Yuta Okkotsu: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Yuta Okkotsu: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Yuta Okkotsu: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Yuta Okkotsu: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Yuta Okkotsu: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Yuta Okkotsu: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Yuta Okkotsu: Jujutsu Kaisen 0 Ver.
  • Nendoroid Yuta Okkotsu: Jujutsu Kaisen 0 Ver.